Banka Soruları

Banka Sınavları

UK Bookmakers

Banka Kitapları

Spk Sınavı Ders Konuları

SPK SINAV DERS KONULARI

 

SPK TEMEL DÜZEY SINAV KONULARI


 

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisanslama Sınav Konuları Nelerdir?

SPK Sınavı Genel Ekonomi.

Temel Kavramlar.

Arz ve Talep Analizi.

Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu.

Piyasa Türleri, Piyasaların işleyişi Mekanizması ve Etkileşimleri.

Kamu Bütçesi ve Bütçe Açıklarının Finansmanı.

Para ve Maliye Politikaları.

SPK Sınavı Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar.

Sermaye Piyasası Kanunu.

Sermaye Piyasası Kurulu Yönetmelikleri.

Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ eri.

Sermaye Piyasası Kurulu ilke Kararları.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatı.

32 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında KHK.

Kara Paranın Aklanmasına Yönelik Hukuki Düzenlemeler.

Bankalar Kanunu’nun Sermaye Piyasası ile İlgili Bölümleri.

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birli i Statüsü.

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği yelerinin Sermaye Piyasası

Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları.

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birli i Disiplin Kuralları.

SPK Sınavı Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları.

Hisse Senetleri.

Tahviller, Değiştirilebilir Tahviller.

Varantlar.

Hazine Bonoları.

Gelir Ortaklı ı Senetleri.

Gelire Endeksli Senetler

Yatırım Fonu Katılma Belgeleri.

Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller.

Varlık Finansmanı Fonları, Varlı a Dayalı Menkul Kıymetler.

Banka Bonoları- Finansman Bonoları-Altın,Gümüş ve Platin Bonoları.

Depo Sertifikaları.

Vadeli işlem Sözleşmeleri.


SPK Sınavı Hisse Senedi Piyasaları.

Temel Kavramlar.

İMKB Hisse Senetleri Piyasasının işleyişi.

Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz ve İMKB’de işlem Görme.

Borsa Üyeleri ve Üye Temsilcileri.

Hisse Senetleri Piyasasında Pazarlar ve işlem Kuralları.

Hisse Senetleri Piyasasında Emir ve işlem Kuralları.

Hisse Senetleri Piyasasında Endeksler ve İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri.

Sermaye Artırımları ve Temettü demelerinde Baz/Referans Fiyatların Hesaplanması.

Kredili Menkul Kıymet işlemleri, Açı a Satış, Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve

Verme işlemleri.

Hisse Senedi Piyasasında İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve Manipülasyon.

SPK Sınavı Tahvil ve Bono Piyasaları.

Temel Kavramlar.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasasının Pazarları ve işleyişi.

Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler

TCMB-Para Politikası-AP ve Tahvil Piyasaları ile ilişkisi.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu İhracına ilişkin Mevzuat.

Kamu Borçlanma Gere inin Belirlenmesi.

Kamu Borçlanma Mekanizması, Borç Yönetimi ve İhale Prosedürü.

Kamu Borçlanmasının Mali Piyasalar ve Genel Ekonomi Üzerine Etkileri.

Borsa Dışı Tahvil ve Bono Piyasası.

İMKB Devlet İç Borçlanma Senetleri Endeksleri.

Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasaları ve işleyişi.

SPK Sınavı Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar

T.C Merkez Bankası Piyasaları.

Bankalar Arası Piyasalar.

Vadeli işlemler ve Opsiyon Borsası A.İŞ.

İstanbul Altın Borsası.

Tezgah Üstü Piyasalar.


SPK Sınavı İlgili Vergi Mevzuatı.

Vergi Hukukuna ilişkin Temel Kavram ve Tanımlar.

Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi.

Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi.

Halka Açık Şirketlerde Vergilendirme Esasları.

Sermaye Piyasasını Teşvik Etmeye Yönelik Vergi Tedbirleri.

Gelirin Toplanması ve Beyanı.

Beyanname Verilmeyen Haller.

Vergi Tevkifatı.

Verginin denmesi.

Örtülü Sermaye – Örtülü Kazanç.

Damga Vergisi Kanununun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri.

Harçlar Kanununun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi.

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi.

Veraset ve İntikal Vergisi.

Vergi Suçları ve Cezaları.

SPK Sınavı Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz.

Faiz Kavramı ve Paranın Zaman De eri.

Endeks Kavramı ve Sermaye Piyasalarında Kullanılan Endeksler.

Mali Tabloların Düzenlenmesi.

Mali Tablolar ve Analiz Yöntemleri.

Şirket Değerleme Yöntemlerine ilişkin Temel Kavramlar.

Risk Kavramı ve Türleri.

Menkul Kıymet Değerlemesi.

Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel İlkeleri.

Sermaye Piyasasında Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve işleyişi.

Aracı Kurumlarda Belge ve Kayıt Düzeni.

İç Kontrol Sistemi.

SPK Sınavı Takas ve Operasyon işlemleri.

Takas ve Saklama işlemlerini Düzenleyen Mevzuat.

Takasbank Para Piyasası.

Hisse Senetleri Piyasası Takas ve Saklama işlemleri.

Hisse Senetleri Piyasası Temerrüt işlemleri.

Hisse Senetleri zerinde Bulunan Haklarla İlgili Yapılan işlemler.

Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesi

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Takas ve Saklama işlemleri.

Tahvil ve Bono Piyasası Temerrüt işlemleri.

Takasbank Elektronik Transfer Sistemi işlemleri.

Yabancı Yatırımcılar ve Saklama.

Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Takas işlemleri.

Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası Takas işlemleri.

Sermaye Artırımları ve Temettü demelerinde Baz/Referans Fiyatların Hesaplanması

Menkul Kıymetlerde Devir, Temlik, Zayi Olma,  deme Yasa ı ve Zaman Aşımı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetmeliği.

Kredili Menkul Kıymet, Açı a Satış ve  Ödünç Menkul Kıymet  işlemlerinin Takası 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

EasyTagCloud

Akbank araba kredisiAkbank araba kredisi faiz oranlarıAkbank araba kredisi sorgulamaAkbank araba kredisi almak istiyorumAkbank araba kredisi faiz oranlarıAkbank 2. el araba kredisiAkbank 2nci el araba KredisiAkbank araba kredisi hesaplamaAkbank araba kred akbank haber akbank hesap sorgulama Akbank ihtiyaç kredisiAkbank ev krediAkbank konut kredisiAkbank uygun krediAkbank masrafsız krediAkbank kredi oaranlarıAkbank bireysel krediAkbank masraf ücretiAkbank kredi hesaplamaAkbank kredi hesaplamaAkbank taşıt kredisiAkbank Tüketici kredisi akbank internet akbank müşteri hizmetlerigebze akbank şubesi akbank sanayi şubesi akbank özel bankacılık akbank şube kodlari akbank şube kodları akbank şube kodları listesi akbank şube kodu öğrenmeakbank şube telefon numaralarıakbank şube kodu sorgulama akbank şube sayısı akbank şubesi balçova akbank şube telefonları Anadolubank şube telefonları Anadolubank şube kodları Anadolubank şube kodları listesi Anadolubank şube kodlariAnadolubank şube kodu öğrenme Anadolubank şube telefon numaraları Anadolubank şube kodu sorgulamaAnadolubank şube sayısı Anadolubank internet An Banka İş İlanları Güncel Banka İlanları Gişe ALIMLARI citibank kredi hesaplama citibank kredi başvurusu citibank müşteri hizmetleri citibank şubeleri citibank kredi Citibank şube telefonları Citibank şube kodları Citibank şube kodları listesi Citibank şube kodlariCitibank şube kodu öğrenme Citibank şube tel Garanti Bankası şube telefonları Garanti Bankası şube kodları Garanti Bankası şube kodları listesi Garanti Bankası şube kodlariGaranti Bankası şube kodu öğrenme Garanti Bankası şube telefon numaraları Garanti Bankası şube kodu sorgulamaGaranti Bankası şub gazete dergi tribün dergi dergiler e dergi dergi oku boxer dergi uykusuz uykusuz dergi dergi isimleri online dergi dergi oku uykusuz uykusuz dergi tribün dergi e dergi dergi isimleri ingil gebze Yapıkredi şubesi GİSECİ NE hesap sorgulama Yapıkredi müşteri hizmetleri iban iban hesap iban nedir International Bank Account Number kadıköy yapı kredi şubesi kodu sorgulamaYapıkredi şube sayısı KİŞİLİK ENVANTERİ BEDAVA KİŞİLİK ENVANTERİ Mali Tahlil sınavı 2009 ziraat bankası soruları 2010 ziraat bankası soruları 2011 ziraat bankası soruları numaraları Yapıkredi şube para transferi Sabit Faizli MortgageDeğişken Faizli Mortgageİndirimli MortgageAkbank Masrafsız Mortgag Akbank Ara Ödemeli Mortgag Akbank Dönem Ödemeli Mortgag Akbank Artan Ödemeli Mortgag Balon Ödemeli MortgageYeni Evim Mortgag Akbank Borç Transferi Kredis Akbank Peşina SSS sık sorulan sorular TC Kimlik TC Kimlik Doğrulama TC Kimlik No Sorgulama TC kimlik No Öğrenme TC Kimlik Sorgulama tckimlik tr TC Sorgulama transfer işlemi tuekiye finans ilanlarıturkiye finans staj türkiye finans kredi uluslararası banka uluslararası banka hesabı uluslararası banka hesap numarası Yapıkredi Ankara Şubeleri Yapıkredi İstanbul Şubeleri Yapıkredi İzmir Şubelr yapı kredi atmleri yapı kredi atmleriykb şube telefon numaralarıyapı kredi şube kodu öğrenmeyapı kredi şube telefon numaralarıyapı kredi şube numaralarıyapı kredi şube müdürleriyapı kredi şube kodu sorgulamakadıköy yapı kredi şubesiYapıkredi şube telefonları Yapıkredi şube yapı kredi atmleriykb şube telefon numaralarıyapı kredi şube kodu öğrenme yapı kredi şube telefon numaraları yapı kredi şube numaraları yapı kredi şube müdürleri yapı kredi şube kodu sorgulamak kadıköy yapı kredi şubesiDenizbank şube telefonları Denizban Yapıkredi internet Yapıkredi Yapıkredi sanayi şubesi Yapıkredi özel bankacılık Yapıkredi haber Yapıkredi şube kodları Yapıkredi şube kodları listesi Yapıkredi şube kodlariYapıkredi şube kodu öğrenme yapı kredi şube kodu sorgulama yapı kredi şube kodu öğrenmeyapı kredi şube telefon numaraları yapı kredi şube müdürleri yapı kredi şube numaraları Yapıkredi şube telefon Yapıkredi şube telefonları ykb şube telefon numaraları Ziraat Bankası Banko Asistanlığı Ziraat Bankası Banko Asistanlığı Konuları Ziraat Bankası Banko Asistanlığı Soruları Ziraat Bankası Banko Asistanlığı Çıkmış Sorular ziraat bankası mulakat soruları cevapları ziraat bankası servis görevlisi ziraat bankası gişe
All CMS Templates - Click Here